Nagpurcity

Simply The Best City

आंबेनळी अपघात : स्टेअरिंगवरचे ठसे शोधण्यासाठी तब्बल 2 महिन्यांनी बाहेर काढणार बस!

पोलादपूरमधील आंबेनळी घाटातील अपघातग्रस्त बस येत्या 6 आक्टोंबर रोजी बाहेर काढण्यात येणार आहे.