Nagpurcity

Simply The Best City

वाघिणीला जेरबंद करण्यासाठी आणलेल्या चार हत्तींना परत पाठवणार

नरभक्षक टी-1 वाघिणीला जेरबंद करण्यासाठी वन विभागाच्या मोहीमोत सामील करण्यात आलेल्या पवन, विजय, शिव आणि हिमालय या चारही हत्तींना परत माघारी पाठवण्यात येणार आहे.