Nagpurcity

Simply The Best City

दहावीत शिकणारी 4 मुलं एकाच वेळी बेपत्ता, परिसरात खळबळ

मालेगावध्ये दहावीत शिकणारे 4 विद्यार्थी कालपासून बेपत्ता झाले आहे. काल क्लासला जात असताना ते बेपत्ता झाले आहेत.