Nagpurcity

Simply The Best City

महागाईचा भडका, ज्येष्ठांना चटका

दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या महागाईची झळ ज्येष्ठ नागरिकांनाही बसू लागली आहे. १९९५ साली सुरू झालेल्या उतारवयातील निवृत्ती वेतन योजनेतील तरतुदीत वाढ न झाल्याने ज्येष्ठ नागरिक व्यथित झाले आहेत.