Nagpurcity

Simply The Best City

आज काढली जाणार आंबेनळी घाटातली ती अपघातग्रस्त बस

पण तब्बल दोन महिन्यानंतर स्टेअरिंगवर ठसे मिळतात का?