Nagpurcity

Simply The Best City

गिरण चाळींतील कामगारांना ४०० चौ.फुटांचे घर

गिरण्यांच्या जमिनींव्यतिरिक्त सरकारच्या अखत्यारीतील इतर जमिनींवर बांधण्यात येणारी ८ ते १० हजार घरे गिरणी कामगारांना येत्या दोन वर्षांत उपलब्ध करून देण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे.