Nagpurcity

Simply The Best City

मुख्यमंत्री आणि खडसे जेव्हा एकाच गाडीतून येतात तेव्हा…

मुख्यमंत्र्यांनी खडसेंना विद्यापीठाच्या कार्यक्रमात आपल्या गाडीत सोबत घेतल्यानं राजकीय चर्चा झाली नसती तरच नवल.