Nagpurcity

Simply The Best City

आता इटालियन कुत्रे घेणार ‘त्या’ नरभक्षक वाघिणीचा शोध!

‘मिशन टी-1 कॅपचर’ मोहिमेत आता प्रसिद्ध शार्प शूटर नवाब शाफत अली खान सोबतच आंतरराष्ट्रीय गोल्फ पटू ज्योती रंधावा त्यांच्या दोन प्रशिक्षित इटालियन कुत्र्यांसह सहभागी झालाय.