Nagpurcity

Simply The Best City

‘ऑक्टोबर अखेरीस दुष्काळ जाहीर करणार’

लवकरच केंद्राची टीम पाहणी करण्यासाठी राज्यात दाखल होणार असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.