Nagpurcity

Simply The Best City

औषधविक्री नियमभंगाबाबतच्या कायद्यात बदल

राज्यात औषधे व सौंदर्य प्रसाधनांचे उत्पादन आणि विक्रीसंदर्भातील नियमांच्या किरकोळ उल्लंघनाबाबत अन्न व औषधे प्रशासनाच्या परवाना अधिकाऱ्यांना दंड आकारणीचे अधिकार देण्यासाठी संबंधित कायद्यातील नियमांमध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्री परिषदेच्या मंगळवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.