Nagpurcity

Simply The Best City

झोमॅटो, उबर इट्ससह ऑनलाईन खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या कंपन्यांना लगाम

बृहन्मुंबई विभागात तब्ब्ल ११३ आस्थापना अशा पद्धतीने गैरव्यवहार करत असल्याचं दिसून आलंय.