Nagpurcity

Simply The Best City

मुंबईः ‘एसआरए’तील घर विकणे पडणार महागात

कुटुंब वाढल्यानंतर मोठे घर घेता यावे यासाठी घरकुल योजनेत दिलेले घर दहा वर्षे अडकून न ठेवता ते केव्हाही विकण्याचा दिलासा झोपडीधारकांना देण्यात आला होता.