Nagpurcity

Simply The Best City

मंत्रालयात कर्मचाऱ्याचा आत्महत्येचा प्रयत्न

मंत्रालयात एका सरकारी कर्मचाऱ्याने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न अन्य कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी समयसूचकतेने हाणून पाडला…