Nagpurcity

Simply The Best City

राज्यात स्वाइन फ्लूचा वेढा, डॉक्टर मात्र उदासीन

राज्यात स्वाइन फ्लूचा कहर वाढता असून, त्यामुळे १९९ जणांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र तरीही स्वाइन फ्लूची लस घेण्याबाबत खुद्द डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्येच उदासीनता आहे.