Nagpurcity

Simply The Best City

धुळ्यात दोन तरुण शेतकऱ्यांची आत्महत्या

विंचुर येथील संदीप भास्कर पाटील आणि आंबोडे येथील संदीप सरग अशी या दोन शेतकऱ्यांची नावे आहेत.