Nagpurcity

Simply The Best City

VIDEO : मोदींच्या सॅटेलाईटमुळे काही तालुके दुष्काळातून वगळले-लोणीकर

सॅटेलाईटने सर्व्हे केल्यामुळे राज्यातील काही भाग दुष्काळातून वगळ्याचं लोणीकरांनी सांगितलं.