Nagpurcity

Simply The Best City

‘त्या’ नरभक्षक वाघिणीला पकडण्यासाठी आता हा प्रयोग

नागपूरच्या महाराज बागेतील वाघिणीच्या मूत्राचा वापर केल्या जात असून वाघिणीचा वावर असलेल्या जंगलातील परिसरात हे मूत्र वन विभागाच्या वतीने फावरण्यात आले.
yetomal, tigress, forest, nagpur, new experiment, trap, ralegaon